Sügis raamatus

Näi­tus Lehtse raa­matuko­gus sügise piltidest, lu­ule­tustest ja juttudest.

(15. ok­too­brist 10. novembrini)