Näi­tus Lehtse raa­matuko­gus sügise piltidest, luule­tustest ja jut­tud­est.

(15. oktoo­brist 10. novem­bri­ni)