Igihaljas saarepuu

Vel­lo Lillemet­sa maalide näi­tus Jäne­da raamatukogus.

(avatud 15. novembrini)