Näi­tus Tapa lin­naraa­matuko­gus on avatud 26. novem­bri­ni.

Lot­tet tun­nevad muidu­gi kõik. Temaga juh­tu­vad alatasa mingid põnevad asjad. Reisi­da on tore, olgu see siis Lõu­na­maale või Kuu peale. Lotte sõpradele kass Brunole ja jänes Alber­tile on lisan­dunud kolme kõr­va­ga kuu­jänes.Tun­tud koer­atü­drukust on valmin­ud mitu joon­is­fil­mi. Lotte seik­lused on jõud­nud lavalau­dadele ja heli­plaatidele. Poo­d­ides võib lei­da palju Lotte-piltide­ga asju ja mit­meid mänge. Kuu­lus on tore olla, arvab Lotte, sest mida rohkem sõpru, seda vah­vam! Lot­te­ga saad parem­i­ni tut­tavaks, kui uurid meie näi­tust ja loed Andrus Kiviräh­ki kir­ju­tatud raa­ma­tu­id „Lotte reis Lõu­na­maale“ ja „Leiu­ta­jateküla Lotte“.