Hirmu- ja õuduslood: kratijuttudest küberkollideni

Jäneda raamatukogus näitus "Hirmu- ja õuduslood: kratijuttudest küberkollideni"

5. no­vem­brist 4. det­sem­bri­ni 2020. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Hir­mu- ja õudus­lood: krati­jut­tud­est küberkol­li­deni”.

Näi­tus õudus- ja kõhe­jut­tud­est. Väl­jas on raa­matud lastele ja täiskas­vanutele, nii eesti- kui välis­mais­telt au­toritelt, es­i­vane­mate päran­dist ul­mepõnevikeni. No­vem­briku­us so­bib ju ikka tur­valise kam­i­nat­ule või küün­lalee­gi pais­tel õudusjutte nautida.