Pargiluule

Näitus "Pargiluule" Jäneda pargis.

12. vee­bru­ar­ist 5. märtsi­ni Jäne­da par­gi pinkidel näi­tus “Pargilu­ule”.

Näitus "Pargiluule" Jäneda pargis.

Talvis­es par­gis ja­lu­tades ja miljoni­vaadet nau­tides lisavad meele­olu pinkide sel­jatugedele paigutatud tahv­likesed Eesti au­torite lood­us­lu­ule­ga. 7 pin­ki ja 7 lu­ule­tust ning kui veab, siis ka karged lumekristal­lid ja päikesepaiste.

Ka selle näi­tusega tähis­tame raa­matukogu 100. sünnipäeva.