Raamatukogud 3. maist alates

Ko­h­tume juba õige pea – alates 3. maist on kõik Tapa val­la raa­matukogud AVATUD!

Ke­htib siseru­umide täi­tu­vuse nõue kuni 25% ja 2 + 2 nõue. Samu­ti tuleb jätku­valt kan­da kait­se­mas­ki. Näi­tuste külas­t­a­mine on 2 + 2 reegleid järgides lubatud.

Hu­vitege­vused raa­matukogu siseru­umides on lu­batud ük­snes nende õpi­laste ja laste puhul, kes on lu­batud kon­tak­tõppesse (1.–4. klass) või käi­vad lastea­ias samas rühmas.

Raa­matute tel­lim­ine raa­matukap­pi jätkub samal moel ka ajal, kui raa­matukogu on avatud!

1. mail raamatukogu suletud, 3. maist taas külastajatele avatud.