Kooli- ja muusikamees Juhan Kroon

Fotonäitus Juhan Kroonist

1.–29. mai­ni 2021. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas fo­tonäi­tus Juhan Kroon­ist.