Lehtse raamatukogu lahtiolekuajad

9.–22. au­gus­ti­ni on Lehtse raa­matukogu avatud ain­ult es­maspäevi­ti, s.t 9. ja 16. au­gustil 10–18.