Vahur Kersna Tapa linnaraamatukogus

Koh­tu­mine Vahur Kers­naga – plakat

20. no­vem­bril kell 17.00
Tapa linnaraamatukogus

telea­jakir­janik Vahur Ker­sna.

Vaa­ta pilte üri­tuselt.

[lg_folder folder=“TLRK/2012/Kohtumine_Vahur_Kersnaga”]