Käsitööehete näitus "Ehte jõud" - plakat
Käsitööe­hete näi­tus “Ehte jõud”

04.12.2012–11.01.2013 Jäne­da raa­matuko­gus Heli Rahuo­ja käsitööe­hete näi­tus Ehte jõud.

Aas­tata­gus­est näi­tus­est alates on ehte­meis­ter kat­se­tanud uusi ja huvi­tavaid tehnikaid ning kasu­tanud põnevaid mater­jale. Sel­l­elt näi­tuselt saab ka lisaks sil­mailule Jõu­lumemme kot­ti poet­a­da mõne kõr­varõn­ga­paari, kae­la­kee või sõr­muse.
Näi­tus on avatud 11. jaan­uar­i­ni.[lg_folder folder=“JRK/2012/Ehte_joud/” paging=“false”]