Rõõmude jagamise aeg

01.–31.12.2012 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matu­väl­japanek Rõõ­mude jagamise aeg.

Det­sem­ber on kõig­ile üks pikk mõnus oo­tuse­aeg. Iga­sugu et­te­valmis­tused ja kom­betäit­mised ning see, kui sa ise lähedastele mida­gi ilusat teed, aitab meele­olu hel­gele pühade­lainele. Väl­japanek annab ideid pühade­tunde loomiseks.