Lahtiolekuajad

Pühade ajal on Tapa val­la raa­matukogude (ja in­ter­netipunk­ti) lah­ti­olekua­jad järgnevad:

Tapa lin­naraa­matukogu (siin nimeta­ma­ta päe­vadel on raa­matukogu avatud tavakel­laae­gadel)

22.12.2012 avatud 10.00–15.00
27.–28.12.2012 avatud 11.00–18.00
29.12.2012 avatud 10.00–15.00
24.–26.12, 31.12.2012 ja 01.01.2013 on raa­matukogu sule­tud.

Tapa lin­naraa­matukogu internetipunkt

22.12.2012 avatud 10.00–15.00
27.–28.12.2012 avatud 10.00–18.00
29.12.2012 avatud 10.00–15.00
24.–26.12, 31.12.2012 ja 01.01.2013 on raa­matukogu sule­tud.

Jäne­da raa­matukogu (siin nimeta­ma­ta päe­vadel on raa­matukogu avatud tavakel­laae­gadel)

27.12.2012 avatud 10.00–18.00
24.–26.12, 28.12 ja 31.12.2012 ning 01.01.2013 on raa­matukogu sule­tud.

Lehtse raa­matukogu (siin nimeta­ma­ta päe­vadel on raa­matukogu avatud tavakel­laae­gadel)

22.12.2012 avatud 10.00–15.00
27.–28.12.2012 avatud 10.00–18.00
29.12.2012 avatud 10.00–15.00
24.–26.12, 31.12.2012 ja 01.01.2013 on raa­matukogu sule­tud.

Sak­si raa­matukogu (siin nimeta­ma­ta päe­vadel on raa­matukogu avatud tavakel­laae­gadel)

27.–28.12.2012 avatud 10.00–18.00
24.–26.12, 31.12.2012 ja 01.01.2013 on raa­matukogu sule­tud.