Uut ja vana lugemiseks

Väljapanek "Uut ja vana lugemiseks"07.01.2013–16.02.2013 Lehtse raa­matuko­gus väl­japanek Uut ja vana lugemiseks.

Väl­japanek varem il­munud ja uue­mat­est raa­matutest. Just praegu on paras aeg luge­da mõn­da head aegu­matut vana raa­matut või lei­da so­biv äsja il­munute hulgast.
Mis muud kui valima!

Näi­tus on avatud 16. veebruarini.