Lõbustan silma lumega, näpistan kõrva külmaga

Näitus "Lõbus­tan silma lumega, näpis­tan kõrva külmaga"09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus Lõ­bus­tan sil­ma lumega, näpis­tan kõr­va kül­ma­ga.

Talvea­jal kau­nistab meie muinasju­tu­tu­ba sin­istes ja val­getes toonides kun­stinäi­tus. Lume- ja talvepiltide au­toriteks on Vil­jan­di Hu­vikooli kun­stirin­gi lapsed. Õpi­lasi juhen­das õpeta­ja Elle Käosaar. Näi­tuse­le an­navad kül­ma võlu ju­urde sin­ist ja hõbe­dast värvi kujud.

[lg_folder folder=“TLRK/2013/L6bustan_silma_lumega/” paging=“false”]