Sõbra-vastlad

14.02.2013 kell 16.00 Sak­si raa­matuko­gus Sõbra-vast­lad.

Üri­tus koos noortekeskusega – lu­ust vast­lavur­ri valmis­t­a­mine, li­u­laskmine, vast­la­trall ja vastlakuklid.