Kers­ti Burk
direk­tor
323 2080

Ere Käär­maa
direk­to­ri ase­täit­ja
323 2087

Mae Mitt
komp­lek­tee­ri­ja
323 2085

Vahur Saa­re­mets
IT-spet­sia­list
323 2084

Children’s Department


Elly Born
raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja
323 2082

Service Department


Rita Lil­le­sa­lu
raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja
323 2081

Aime Kir­si­puu
raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja
323 2081

Internet and Information Access Point


Sig­ne Vorm
info­töö­ta­ja
323 2088