Tapa | Tam­salu | Assamal­la | Jäne­da | Lehtse | Sak­si | Vajan­gu

 Kehtib alates 01.01.2019

Tapa Vallaraamatukogu

 • Paljun­dus­teenus
  • Paljundus/printimine (must-valge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (must-valge) A30,20 € / lk
  • Paljundus/printimine (värvi­line) A40,30 € / lk
  • Paljundus/printimine (värvi­line) A30,40 € / lk
 • Ska­neer­im­ine (kuni A3-for­maat)
  • Ska­neer­im­ine doku­mendis­ööt­jast — 0,20 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
  • Ska­neer­im­ine klaasilt — 0,30 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
 • Raa­matu kile­t­a­mine (teenust osu­tatakse ain­ult Inter­neti- ja Infop­unk­tis)
  • Kuni A4-for­maadis 1 € / tk
  • Kuni A3-for­maadis (suurem kui A4) — 1,20 € / tk
 • Doku­men­di lam­i­neer­im­ine (kuumk­ile­t­a­mine, teenust osu­tatakse ain­ult Inter­neti- ja Infop­unk­tis)
  • A4-for­maat — 0,50 € / tk
  • A3-for­maat — 0,60 € / tk
 • Arvu­ti kasu­t­a­mine (kuni 2 tun­di päevas on tasu­ta)
  • AIP‑i arvu­tite kasu­t­a­mine alates 3. tun­nist — 0,10 € / 5 min
 • Uue luge­japileti kor­duv väl­jaand­mine — 0,60 €
 • Laenu­tustäh­ta­ja möö­du­mis­est teav­i­t­a­mine
  • Posti teel lihtkir­jana — 0,80 € / kord
  • Posti teel tähtkir­jana — 3,00 € / kord
 • Raa­matukott
  • Kilekott, väike — 0,05 € / tk
  • Kilekott, tava­line — 0,10 € / tk

Tamsalu Raamatukogu

 • Paljun­dus­teenus
  • Paljundus/printimine (must-valge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (värvi­line) A40,30 € / lk
 • Ska­neer­im­ine (kuni A4-for­maat)
  • Ska­neer­im­ine doku­mendis­ööt­jast — 0,20 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
  • Ska­neer­im­ine klaasilt — 0,30 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
 • Arvu­ti kasu­t­a­mine (kuni 2 tun­di päevas on tasu­ta)
  • AIP‑i arvu­tite kasu­t­a­mine alates 3. tun­nist — 0,10 € / 5 min
 • Uue luge­japileti kor­duv väl­jaand­mine — 0,60 €
 • Laenu­tustäh­ta­ja möö­du­mis­est teav­i­t­a­mine
  • Posti teel lihtkir­jana — 0,80 € / kord
  • Posti teel tähtkir­jana — 3,00 € / kord
 • Raa­matukott
  • Kilekott, väike — 0,05 € / tk
  • Kilekott, tava­line — 0,10 € / tk

Assamalla Raamatukogu

 • Paljun­dus­teenus
  • Paljundus/printimine (must-valge) A40,10 € / lk
 • Ska­neer­im­ine (kuni A4-for­maat)
  • Ska­neer­im­ine klaasilt — 0,30 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
 • Arvu­ti kasu­t­a­mine (kuni 2 tun­di päevas on tasu­ta)
  • AIP‑i arvu­tite kasu­t­a­mine alates 3. tun­nist — 0,10 € / 5 min
 • Uue luge­japileti kor­duv väl­jaand­mine — 0,60 €
 • Laenu­tustäh­ta­ja möö­du­mis­est teav­i­t­a­mine
  • Posti teel lihtkir­jana — 0,80 € / kord
  • Posti teel tähtkir­jana — 3,00 € / kord
 • Raa­matukott
  • Kilekott, väike — 0,05 € / tk
  • Kilekott, tava­line — 0,10 € / tk

Jäneda Raamatukogu

 • Paljun­dus­teenus
  • Paljundus/printimine (must-valge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (värvi­line) A40,30 € / lk
 • Ska­neer­im­ine (kuni A4-for­maat)
  • Ska­neer­im­ine doku­mendis­ööt­jast — 0,20 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
  • Ska­neer­im­ine klaasilt — 0,30 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
 • Arvu­ti kasu­t­a­mine (kuni 2 tun­di päevas on tasu­ta)
  • AIP‑i arvu­tite kasu­t­a­mine alates 3. tun­nist — 0,10 € / 5 min
 • Uue luge­japileti kor­duv väl­jaand­mine — 0,60 €
 • Laenu­tustäh­ta­ja möö­du­mis­est teav­i­t­a­mine
  • Posti teel lihtkir­jana — 0,80 € / kord
  • Posti teel tähtkir­jana — 3,00 € / kord
 • Raa­matukott
  • Kilekott, väike — 0,05 € / tk
  • Kilekott, tava­line — 0,10 € / tk

Lehtse Raamatukogu

 • Paljun­dus­teenus
  • Paljundus/printimine (must-valge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (värvi­line) A40,30 € / lk
 • Ska­neer­im­ine (kuni A4-for­maat)
  • Ska­neer­im­ine doku­mendis­ööt­jast — 0,20 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
  • Ska­neer­im­ine klaasilt — 0,30 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
 • Arvu­ti kasu­t­a­mine (kuni 2 tun­di päevas on tasu­ta)
  • AIP‑i arvu­tite kasu­t­a­mine alates 3. tun­nist — 0,10 € / 5 min
 • Uue luge­japileti kor­duv väl­jaand­mine — 0,60 €
 • Laenu­tustäh­ta­ja möö­du­mis­est teav­i­t­a­mine
  • Posti teel lihtkir­jana — 0,80 € / kord
  • Posti teel tähtkir­jana — 3,00 € / kord
 • Raa­matukott
  • Kilekott, väike — 0,05 € / tk
  • Kilekott, tava­line — 0,10 € / tk

Saksi Raamatukogu

 • Paljun­dus­teenus
  • Paljundus/printimine (must-valge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (värvi­line) A40,30 € / lk
 • Ska­neer­im­ine (kuni A4-for­maat)
  • Ska­neer­im­ine doku­mendis­ööt­jast — 0,20 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
  • Ska­neer­im­ine klaasilt — 0,30 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
 • Arvu­ti kasu­t­a­mine (kuni 2 tun­di päevas on tasu­ta)
  • AIP‑i arvu­tite kasu­t­a­mine alates 3. tun­nist — 0,10 € / 5 min
 • Uue luge­japileti kor­duv väl­jaand­mine — 0,60 €
 • Laenu­tustäh­ta­ja möö­du­mis­est teav­i­t­a­mine
  • Posti teel lihtkir­jana — 0,80 € / kord
  • Posti teel tähtkir­jana — 3,00 € / kord
 • Raa­matukott
  • Kilekott, väike — 0,05 € / tk
  • Kilekott, tava­line — 0,10 € / tk

Vajangu Raamatukogu

 • Paljun­dus­teenus
  • Paljundus/printimine (must-valge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (värvi­line) A40,30 € / lk
 • Ska­neer­im­ine (kuni A4-for­maat)
  • Ska­neer­im­ine klaasilt — 0,30 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
 • Arvu­ti kasu­t­a­mine (kuni 2 tun­di päevas on tasu­ta)
  • AIP‑i arvu­tite kasu­t­a­mine alates 3. tun­nist — 0,10 € / 5 min
 • Uue luge­japileti kor­duv väl­jaand­mine — 0,60 €
 • Laenu­tustäh­ta­ja möö­du­mis­est teav­i­t­a­mine
  • Posti teel lihtkir­jana — 0,80 € / kord
  • Posti teel tähtkir­jana — 3,00 € / kord
 • Raa­matukott
  • Kilekott, väike — 0,05 € / tk
  • Kilekott, tava­line — 0,10 € / tk

Kin­ni­tatud 19.12.2018 Tapa Vallaval­it­suse kor­ral­dusega nr 964.