Tapa | Tamsalu | Assamalla | Jäneda | Lehtse | Saksi | Vajangu

 Kehtib ala­tes 01.01.2019

Tapa Vallaraamatukogu

 • Paljundusteenus
  • Paljundus/printimine (must‐valge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (must‐valge) A30,20 € / lk
  • Paljundus/printimine (vär­vi­line) A40,30 € / lk
  • Paljundus/printimine (vär­vi­line) A30,40 € / lk
 • Skaneerimine (kuni A3‐formaat)
  • Skaneerimine doku­men­di­sööt­jast – 0,20 € / 1 ori­gi­naali (lehe)külg
  • Skaneerimine klaa­silt – 0,30 € / 1 ori­gi­naali (lehe)külg
 • Raamatu kile­ta­mine (tee­nust osu­ta­takse ainult Interneti‐ ja Infopunktis)
  • Kuni A4‐formaadis 1 € / tk
  • Kuni A3‐formaadis (suu­rem kui A4) – 1,20 € / tk
 • Dokumendi lami­nee­ri­mine (kuum­ki­le­ta­mine, tee­nust osu­ta­takse ainult Interneti‐ ja Infopunktis)
  • A4‐formaat – 0,50 € / tk
  • A3‐formaat – 0,60 € / tk
 • Arvuti kasu­ta­mine (kuni 2 tundi päe­vas on tasuta)
  • AIP‐i arvu­tite kasu­ta­mine ala­tes 3. tun­nist – 0,10 € / 5 min
 • Uue luge­ja­pi­leti kor­duv väl­ja­and­mine – 0,60 €
 • Laenutustähtaja möö­du­mi­sest tea­vi­ta­mine
  • Posti teel liht­kir­jana – 0,80 € / kord
  • Posti teel täht­kir­jana – 3,00 € / kord
 • Raamatukott
  • Kilekott, väike – 0,05 € / tk
  • Kilekott, tava­line – 0,10 € / tk

Tamsalu Raamatukogu

 • Paljundusteenus
  • Paljundus/printimine (must‐valge) A40,10 € / lk
 • Skaneerimine (kuni A4‐formaat)
  • Skaneerimine doku­men­di­sööt­jast – 0,20 € / 1 ori­gi­naali (lehe)külg
  • Skaneerimine klaa­silt – 0,30 € / 1 ori­gi­naali (lehe)külg
 • Arvuti kasu­ta­mine (kuni 2 tundi päe­vas on tasuta)
  • AIP‐i arvu­tite kasu­ta­mine ala­tes 3. tun­nist – 0,10 € / 5 min
 • Uue luge­ja­pi­leti kor­duv väl­ja­and­mine – 0,60 €
 • Laenutustähtaja möö­du­mi­sest tea­vi­ta­mine
  • Posti teel liht­kir­jana – 0,80 € / kord
  • Posti teel täht­kir­jana – 3,00 € / kord
 • Raamatukott
  • Kilekott, väike – 0,05 € / tk
  • Kilekott, tava­line – 0,10 € / tk

Assamalla Raamatukogu

 • Paljundusteenus
  • Paljundus/printimine (must‐valge) A40,10 € / lk
 • Skaneerimine (kuni A4‐formaat)
  • Skaneerimine klaa­silt – 0,30 € / 1 ori­gi­naali (lehe)külg
 • Arvuti kasu­ta­mine (kuni 2 tundi päe­vas on tasuta)
  • AIP‐i arvu­tite kasu­ta­mine ala­tes 3. tun­nist – 0,10 € / 5 min
 • Uue luge­ja­pi­leti kor­duv väl­ja­and­mine – 0,60 €
 • Laenutustähtaja möö­du­mi­sest tea­vi­ta­mine
  • Posti teel liht­kir­jana – 0,80 € / kord
  • Posti teel täht­kir­jana – 3,00 € / kord
 • Raamatukott
  • Kilekott, väike – 0,05 € / tk
  • Kilekott, tava­line – 0,10 € / tk

Jäneda Raamatukogu

 • Paljundusteenus
  • Paljundus/printimine (must‐valge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (vär­vi­line) A40,30 € / lk
 • Skaneerimine (kuni A4‐formaat)
  • Skaneerimine doku­men­di­sööt­jast – 0,20 € / 1 ori­gi­naali (lehe)külg
  • Skaneerimine klaa­silt – 0,30 € / 1 ori­gi­naali (lehe)külg
 • Arvuti kasu­ta­mine (kuni 2 tundi päe­vas on tasuta)
  • AIP‐i arvu­tite kasu­ta­mine ala­tes 3. tun­nist – 0,10 € / 5 min
 • Uue luge­ja­pi­leti kor­duv väl­ja­and­mine – 0,60 €
 • Laenutustähtaja möö­du­mi­sest tea­vi­ta­mine
  • Posti teel liht­kir­jana – 0,80 € / kord
  • Posti teel täht­kir­jana – 3,00 € / kord
 • Raamatukott
  • Kilekott, väike – 0,05 € / tk
  • Kilekott, tava­line – 0,10 € / tk

Lehtse Raamatukogu

 • Paljundusteenus
  • Paljundus/printimine (must‐valge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (vär­vi­line) A40,30 € / lk
 • Skaneerimine (kuni A4‐formaat)
  • Skaneerimine doku­men­di­sööt­jast – 0,20 € / 1 ori­gi­naali (lehe)külg
  • Skaneerimine klaa­silt – 0,30 € / 1 ori­gi­naali (lehe)külg
 • Arvuti kasu­ta­mine (kuni 2 tundi päe­vas on tasuta)
  • AIP‐i arvu­tite kasu­ta­mine ala­tes 3. tun­nist – 0,10 € / 5 min
 • Uue luge­ja­pi­leti kor­duv väl­ja­and­mine – 0,60 €
 • Laenutustähtaja möö­du­mi­sest tea­vi­ta­mine
  • Posti teel liht­kir­jana – 0,80 € / kord
  • Posti teel täht­kir­jana – 3,00 € / kord
 • Raamatukott
  • Kilekott, väike – 0,05 € / tk
  • Kilekott, tava­line – 0,10 € / tk

Saksi Raamatukogu

 • Paljundusteenus
  • Paljundus/printimine (must‐valge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (vär­vi­line) A40,30 € / lk
 • Skaneerimine (kuni A4‐formaat)
  • Skaneerimine doku­men­di­sööt­jast – 0,20 € / 1 ori­gi­naali (lehe)külg
  • Skaneerimine klaa­silt – 0,30 € / 1 ori­gi­naali (lehe)külg
 • Arvuti kasu­ta­mine (kuni 2 tundi päe­vas on tasuta)
  • AIP‐i arvu­tite kasu­ta­mine ala­tes 3. tun­nist – 0,10 € / 5 min
 • Uue luge­ja­pi­leti kor­duv väl­ja­and­mine – 0,60 €
 • Laenutustähtaja möö­du­mi­sest tea­vi­ta­mine
  • Posti teel liht­kir­jana – 0,80 € / kord
  • Posti teel täht­kir­jana – 3,00 € / kord
 • Raamatukott
  • Kilekott, väike – 0,05 € / tk
  • Kilekott, tava­line – 0,10 € / tk

Vajangu Raamatukogu

 • Paljundusteenus
  • Paljundus/printimine (must‐valge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (vär­vi­line) A40,30 € / lk
 • Skaneerimine (kuni A4‐formaat)
  • Skaneerimine klaa­silt – 0,30 € / 1 ori­gi­naali (lehe)külg
 • Arvuti kasu­ta­mine (kuni 2 tundi päe­vas on tasuta)
  • AIP‐i arvu­tite kasu­ta­mine ala­tes 3. tun­nist – 0,10 € / 5 min
 • Uue luge­ja­pi­leti kor­duv väl­ja­and­mine – 0,60 €
 • Laenutustähtaja möö­du­mi­sest tea­vi­ta­mine
  • Posti teel liht­kir­jana – 0,80 € / kord
  • Posti teel täht­kir­jana – 3,00 € / kord
 • Raamatukott
  • Kilekott, väike – 0,05 € / tk
  • Kilekott, tava­line – 0,10 € / tk

Kinnitatud 19.12.2018 Tapa Vallavalitsuse kor­ral­du­sega nr 964.