Raamatukogude, artiklite andmebaasid

OtsinguportaalEesti Rahvusraamatukogu otsinguportaal
E-kataloog Ester logoE-kataloog ESTER – E-kataloog ESTER on 15 Eesti suu­rema raa­ma­tu­kogu ühiskataloog.
RIKSWEB väravRIKSWEB väravRIKS’i kasu­ta­vate raa­ma­tu­ko­gude elektronkataloogid
Urram logoURRAM – Eesti raa­ma­tu­ko­gude ühiskataloog
Kodulugu logoKODULUGU – Eesti rah­va­raa­ma­tu­ko­gude ühine kodu­loo­lise info tal­le­ta­mise süsteem
ISE logoISE – Eesti artik­lite andmebaas
Eesti Lastekirjandue Keskuse logoEesti Lastekirjanduse Keskus
Eesti rahvusbibliograafiaERB – Eesti Rahvusbibliograafia andmebaas
Bibliograafiline õigusalane andmebaasBIE – Bibliograafiline õigusalane andmebaas
Digiteeritud Eesti ajalehedDEA – Digiteeritud Eesti ajalehed
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivDIGARDIGAR on Rahvusraamatukogu kasu­ta­ja­kesk­kond, mis praegu pakub juur­de­pääsu digi­taalar­hii­vis tal­le­ta­tud väljaannetele.