(Eesti) Vajangu Raamatukogu kontakt

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Vajangu Raamatukogu

Kooli 7, Va­jan­gu, Tapa vald, 46002 Lääne-Virumaa

tele­fon 325 5571

e‑post

Avatud:
E–R
L–P
9–17
SULE­TUD

Eesti Posti (Om­ni­va) postipunkt Va­jan­gu raa­matuko­gus on avatud E–R 13.30–17.00 (kui raa­matukogu on avatud).
NB! Raa­matuko­gus toimu­va üri­tuse ajal ei olé või­ma­lik pos­ti­teenust osutada.

Pakume järgmisi postiteenuseid:

  • kir­jade vas­tu­võtt ja saatmine
  • posti­pakkide vas­tu­võtt ja väljastamine
  • mak­sete vastuvõtt
  • ajakir­jan­duse tellimine
  • markide, üm­brike ja posti­pa­ki karpi­de müük

Tasu­da saab nii su­lara­has kui kaardiga.

Postipunkt ei teenin­da ärik­liente, ei võta saat­miseks vas­tu paki­au­tomaadi­pakke ja kullerpakke.