Tegutseb 2006. aas­tast.

Meie pesa on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus (Kooli 6, Tapa).

Meile saab kir­ju­tada :

Meile saab helis­tada :

323 2085 – Mae Mitt
323 2087 – Ere Käärmaa

Armastame kir­jan­dust ja kunsti.

Korraldame koh­tu­misi ja koo­li­tusi.

Meid tea­takse enim üle­rii­gi­lise 1.–6. klas­side etlus­võist­luse „Ellen Niiduga Midrimaal” kor­ral­da­ja­tena. 2013. aasta võist­lus­ju­hend ja pres­si­teade.
Eelmiste etlus­võist­luste kohta leiad infot https://www.tapa.lib.ee/midrimaa, vaata pilte meie gale­riist.

Meil on tore­dad koos­töö­part­ne­rid : Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu, Tapa val­la­va­lit­susTapa güm­naa­sium.

Meid on toe­ta­nud : Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuurkapitali Lääne‐Virumaa eks­pert­grupp, Tapa val­la­va­lit­sus.