The literary club of Tapa parish

Tegut­seb 2006. aas­tast.

Meie pesa on Tapa lin­naraa­matuko­gus (Kooli 6, Tapa).

Meile saab kir­ju­ta­da:

Meile saab he­lis­ta­da:

323 2085 — Mae Mitt
323 2087 — Ere Käär­maa

Ar­mas­tame kir­jan­dust ja kun­sti.

Ko­r­ral­dame ko­h­tu­misi ja kooli­tusi.

Meid teatakse enim üleri­ig­ilise 1.–6. klas­side etlusvõistluse “Ellen Ni­iduga Midri­maal” ko­r­ral­da­jate­na. 2013. aas­ta võistlusjuhend ja pres­siteade.
Eelmiste etlusvõistluste ko­h­ta leiad in­fot https://www.tapa.lib.ee/midrimaa, vaa­ta pilte meie ga­leri­ist.

Meil on toredad koost­öö­part­ner­id: Tapa lin­naraa­matukogu, Tapa vallaval­it­susTapa güm­naa­si­um.

Meid on toetanud: Eesti Kul­tu­urkap­i­tal, Eesti Kul­tu­urkap­i­tali Lääne-Viru­maa ekspert­grupp, Tapa vallaval­it­sus.