Akaa linnaraamatukogu - foto
Akaa lin­na­raa­ma­tu­kogu

Akaa lin­na­raa­ma­tu­kogu (Soome)
Akaan kau­pun­gin­kir­jasto Toijala

Akaa linn moo­dustati 2007. aas­tal, mil ühi­ne­sid Toijala linn ja Viiala vald. 2011. a lii­tus nen­dega veel Külmakoski.

Akaa linnaraamatukogu - foto
Akaa lin­na­raa­ma­tu­kogu

Akaa piir­konda tee­nin­da­vad kolm raa­ma­tu­kogu : pea­raa­ma­tu­kogu ehk Akaa lin­na­raa­ma­tu­kogu (endine Toijala lin­na­raa­ma­tu­kogu) ning haru­raa­ma­tu­ko­gud Viialas ja Külmakoskis. Raamatufond ula­tub 140 000 tea­vi­kuni.

Akaa linnaraamatukogu - foto
Akaa lin­na­raa­ma­tu­kogu

Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu sõp­rus­si­de­med Toijala raa­ma­tu­ko­guga ula­tu­vad juba aas­ta­sse 1998. Vastastikku on käi­dud koo­li­tus­rei­si­del ning vahe­ta­tud näi­tu­seid.

http://www.akaa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjastot/