Partner libraries

Akaa linnaraamatukogu - foto
Akaa lin­naraa­matukogu

Akaa lin­naraa­matukogu (Soome)
Akaan kaupunginkir­jas­to Toi­jala

Akaa linn moodus­ta­ti 2007. aastal, mil ühi­nesid Toi­jala linn ja Vi­iala vald. 2011. a li­itus nen­de­ga veel Kül­makos­ki.

Akaa linnaraamatukogu - foto
Akaa lin­naraa­matukogu

Akaa pi­irkon­da teenin­davad kolm raa­matukogu: pear­aa­matukogu ehk Akaa lin­naraa­matukogu (en­dine Toi­jala lin­naraa­matukogu) ning haru­raa­matukogud Vi­ialas ja Kül­makoskis. Raa­matu­fond ulatub 140 000 teav­iku­ni.

Akaa linnaraamatukogu - foto
Akaa lin­naraa­matukogu

Tapa lin­naraa­matukogu sõprus­sidemed Toi­jala raa­matukogu­ga ulatu­vad juba aas­tasse 1998. Vas­tastikku on käidud kooli­tus­reisidel ning va­hetatud näi­tu­seid.

http://www.akaa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjastot/