Assamalla raamatukogu ajalugu

Assamalla raamatukogu maja 20.09.2019.
As­samal­la raa­matukogu 20.09.2019.

1. jaan­uar­ist 2019. a ku­u­lub As­samal­la raa­matukogu Tapa val­laraa­matukogu koos­seisu.