Newspapers in 2018

Jäne­da lib. Lehtse lib. Sak­si lib. Tapa lib.
Akaan Seu­tu +
Eesti Eks­press + +
Eesti Kirik +
Eesti Päe­vale­ht +
Jär­va Teata­ja +
Kuu­lu­ta­ja +
Maale­ht + + + +
Pos­timees +  + +
Sirp +
Sõnumed + + + +
Ter­vise­le­ht +
Viru­maa Teata­ja + + + +
Õhtule­ht + + +
Õpeta­jate Leht +
Äripäev +
Вестник ЗОЖ +
МК-Эстония +

Magazines in 2018

Jäne­da lib. Lehtse lib. Sak­si lib. Tapa lib.
Akadeemia +
Anne & Sti­il +
Bur­da Plus Fash­ion (i.k.) +
Bur­da Style (i.k.) +
Digi +
Eesti Ajalugu + +
Eesti Lood­us +
Eesti Naine + + + +
Go Reisi­a­jakiri +
Hea Laps LO + +
Horisont +
Ime­line Ajalugu + + +
Ime­line Teadus + +
Keel ja Kir­jan­dus +
Kodu & Aed +
Kodukiri + Kodukiri. Aed +
Kodu­to­hter + + + +
Kroonika+Kodu eri + +
Kul­tu­ur ja Elu +
Käsitöö + + +
Loom­ing +
Loomin­gu Raa­matukogu +
Maako­du + + + +
Mari +
Mida arstid sulle ei rää­gi +
Miki-Hiir : koomik­si­a­jakiri +
Miki-Hiir : koomik­sikogu +
Nipi­raa­mat + + +
Nation­al Geo­graph­ic (e.k.) +
Otto­bre Design +
Pere ja Kodu +
Raa­matukogu +
Sot­si­aaltöö +
Teater. Muusi­ka. Kino. +
Tehnika­maailm + +
Ter­ven­da­ja +
Ter­vis Pluss +
Tiiu + + + +
Toi­tu­mis­ter­aapia +
Tuna +
Täheke + + + +
Vikerkaar +
Värske Rõhk +
1000 секретов +
Вокруг Света +
Добрые советы +
Дом +
Домашний Журнал +
Женские Секреты +
За рулем +
Здоровье +
Наука и жизнь +
О Чем врачи не говорят +
Огонек +
Радио +
Сабрина +
Физкультура и спорт +
Чудеса и приключения +
Яна +