Ilmar Talve pärijate poolt Tapa linnaraamatukogule üle antud teavikud

Pealkiri Autor Aasta Trükk/Sari/Ilmum. Eks.
Bernard Kangro 80. sün­ni­päe­vale pühen­da­tud ette­kan­de­koos­olek : 18. sept. 1990 Ta 1990 Tartu : Tartu Ülikool, 1990 1
Bibliography of Ilmar Talve 1934–1979 1979 Turku : [s.n.], 1979 (Typopres 1
Eduard Wiiralt 1898–1954 : mäles­tus­teos 1955 [2. tr.]/[Lund : Eesti Kirjani 1
Eesti tead­la­sed väl­jas­pool kodu­maad : biog­raa­fi­line teat­mik = Estonian scho­lars 1984 Eesti Teadusliku Instituudi to 1
Fennicum : kielen ja kult­tuu­rin tut­ki­muk­sen ja ope­tuk­sen tyys­sija 1980 Suomi, 0355–0257 ; 123, 2./Hel 1
Ilmar Talve : bib­liog­ra­fia : 1934–1998 : LXXX anno­rum 17.1.1999 1999 Scripta eth­no­lo­gica Aboensia, 2
Kodutuled : [kogu­mik] 1946 Kooliväljaanne ; 1./Vadstena : 1
Mana : Eesti kul­tuuri ja kir­jan­duse aja­kiri = International jour­nal of Estonian 1957 Alexandria [Ameerika Ühendriig 1
Mana : Eesti kul­tuuri ja kir­jan­duse aja­kiri = International jour­nal of Estonian 1960 Alexandria [Ameerika Ühendriig 1
Mana : Eesti kul­tuuri ja kir­jan­duse aja­kiri = International jour­nal of Estonian 1960 Alexandria [Ameerika Ühendriig 1
Rootsi luu­le­põi­mik : vali­mik rootsi luu­le­tusi ees­ti­keel­ses tõl­kes 1951 Stockholm : Noor‐Eesti, 1951 ( 1
Ise idas – sil­mad lää­nes : mäles­tusi 1905. a. revo­lut­siooni ja esi­m­ese maa­il­masõ Adson, Artur 1948 Vadstena : Orto, 1948 (Vadsten 1
Neli ves­kit : mäles­tusi olnud aega­dest, koha­tud ini­mes­test ja käi­dud pai­ka­dest Adson, Artur 1946 Isamaa ilu hoiel­des ; nr. 2./V 1
Reisiraamat Adson, Artur 1950 Göteborg : Orto, 1950 (Vadsten 1
Siuru‐raamat : [mäles­tusi] Adson, Artur 1949 Vadstena : Orto, 1949 (Vadsten 1
Väikelinna moo­se­kant : mäles­tusi Võru lin­nast sajandi algul Adson, Artur 1946 Vadstena : Orto, 1946 (Vadsten 1
Rongatare : romaan Ainver, Keete 1952 Toronto : Orto, 1952 (Toronto 1
Teispool merd : romaan Ainver, Keete 1957 Toronto : Orto, 1957 (Toronto 1
Villu võit­lused : jutus­tus Eesti vanast ajast Bornhöhe, Eduard 1949 Kooliväljaanne ; 14./Vadstena 1
Ainult üks valge lib­li­kas : romaan Einer, Karl 1953 [Toronto] : Orto, 1953 (Götebo 1
Ilmapõllu ini­me­sed : romaan Ekbaum, Salme 1948 Vadstena : Orto, [1948] (Vadst 1
Kontvõõras : romaan Ekbaum, Salme 1966 Lund : Eesti Kirjanike Koopera 1
Külaliseks on ootus : kol­mas raa­mat Ilmapõllu ini­mes­test Ekbaum, Salme 1952 [Toronto] : Orto, 1952 (Toront 1
Süteoja : romaan Ekbaum, Salme 1957 Lund : Eesti Kirjanike Koopera 1
Valge maja : romaan Ekbaum, Salme 1946 Vadstena : Orto, [1946] (Vadst 1
Ain Kalmus : lühi­mo­nog­raa­fia Eller, Helmi 1986 Meie kir­ja­nikke ; 15./Lund : E 1
Peeter Lindsaar : lühi­mo­nog­raa­fia Eller, Helmi 1970 Meie kir­ja­nikke ; 11./Lund : E 1
Ristisõitjad : novel­lid Gailit, August 1953 Toronto : Orto, [1953] (Toront 1
Viimne roman­tik : novel­lid Gailit, August 1949 Vadstena : Orto, 1949 (Vadsten 1
Segelfossi ale­vik : [romaan] Hamsun, Knut 1955 [2. tr.]/Toronto : Orto, 1955 1
Elamata elu : romaan Helbemäe, Gert 1952 Lund : Eesti Kirjanike Koopera 1
Mägede poeg : [romaan] / (Peter Camenzind.) Hesse, Hermann 1952 Toronto : Orto, 1952 (Toronto 1
Otsekui hirv kisendab… : mäles­tusi ja tõeks­pi­da­misi Ilbak, Ella 1953 [Lund] : Eesti Kirjanike Koope 1
Kuldne elu : jutus­tused Jaik, Juhan 1946 Isamaa ilu hoiel­des ; nr. 5./V 1
Pedro Krusten : lühi­mo­nog­raa­fia Jürma, Mall 1964 Meie kir­ja­nikke ; 5./[Lund] : 1
Leiuretkedel Londonis : kaks­teist aas­tat Eesti Londoni‐saatkonnas aas­tail 1922–1 Kallas, Aino 1945 Isamaa ilu hoiel­des ; nr. 4./V 1
Mu saa­tuse maa : [mäles­tused] Kallas, Aino 1947 Vadstena : Orto, 1947 (Vadsten 1
Seitse neit­sit : [jutus­tused] Kallas, Aino 1950 [Göteborg] : Orto, [1950] (Vad 1
Hingemaa : romaan Kalmus, Ain 1948 Vadstena : Orto, [1948] (Vadst 1
Kodusadama tuled : romaan Kalmus, Ain 1947 Vadstena : Orto, 1947 (Vadsten 1
Tulised vank­rid. romaan / 1. köide Kalmus, Ain 1953 Lund : Eesti Kirjanike Koopera 1
Tulised vank­rid. romaan / 2. [köide Kalmus, Ain 1953 Lund : Eesti Kirjanike Koopera 1
Öö tuli liiga vara : romaan Kalmus, Ain 1945 [Vadstena ]: Orto, 1945 (Vadst 1
Eikellegi maa : ühek­sas kogu luu­le­tusi Kangro, Bernard 1952 [Lund] : Eesti Kirjanike Koope 1
Igatsetud maa : romaan Kangro, Bernard 1949 Vadstena : Orto, 1949 (Vadsten 1
Kuma tae­va­ran­nal : romaan Kangro, Bernard 1950 Göteborg : Orto, 1950 (Vadsten 1
Peipsi : romaan Kangro, Bernard 1954 Lund : Eesti Kirjanike Koopera 1
Põlenud puu : nel­jas kogu luu­le­tusi Kangro, Bernard 1945 Karlstad : [s.n.], 1945 ([Karl 1
Pühapäev : viies kogu luu­le­tusi Kangro, Bernard 1946 Karlstad : [s.n.], 1946 (Karls 1
Seitsmes öö : luu­le­tusi Kangro, Bernard 1947 Lund : [s.n.], 1947 (Karlstad 1
Sinine värav : romaan Kangro, Bernard 1957 Lund : Eesti Kirjanike Koopera 1
Taeva võt­med : [romaan] Kangro, Bernard 1956 Lund : Eesti Kirjanike Koopera 1
Tulease : seits­mes kogu luu­le­tusi Kangro, Bernard 1949 Lund : [s.n.], 1949 (Karlstad 1
Veebruar : kahek­sas kogu luu­le­tusi Kangro, Bernard 1951 Lund : [s.n.], 1951 (Lund : Sk 1
Varjud udus : romaan Kask, Agu 1956 Lund : Eesti Kirjanike Koopera 1
Võõra risti all : romaan Kask, Agu 1950 [Göteborg] : Orto, [1950] (Vad 1
Sookaelad : küla­ju­tud Kivikas, Albert 1952 Lund : Eesti Kirjanike Koopera 1
August Mälk : lühi­mo­nog­raa­fia Kolk, Raimond 1964 Meie kir­ja­nikke ; 6./Lund : Ee 1
Et mitte kunagi võita : romaan Kolk, Raimond 1969 [Lund] : Eesti Kirjanike Koope 1
Kõiv akna all : teine kogu luu­le­tusi Kolk, Raimond 1952 [Lund] : Eesti Kirjanike Koope 1
Müüdud sõr­mus : kol­mas kogu luu­le­tusi Kolk, Raimond 1959 Lund : Eesti Kirjanike Koopera 1
Vähikuningas : [jutus­tus] Kolk, Raimond 1957 Sinilinnu see­ria ; 4./Lund : E 1
Ihaldatud sil­ma­pilk : romaan Krusten, Pedro 1950 Vadstena : Orto, 1950 (Vadsten 1
Otsiv hääl : novelle ja lühi­jutte Krusten, Pedro 1944 Tallinn : A. Tõnisson, 1944 (T 1
Päästja : [jutus­tus] Krusten, Pedro 1947 [S.l.] : Kultuur, [1947] (Geis 1
Üle parda : romaan Krusten, Pedro 1946 Augsburg : USA‐ala Eestlaste K 1
Koidust kesk­päe­vani : romaan Kudres, Veli 1956 Lund : Eesti Kirjanike Koopera 1
Mälestuste rada­del. [memuaa­rid] / 1. [kd.], Kodu ja kool (Kodu ja kool.) Kõpp, Johan 1953 Lund : Eesti Kirjanike Koopera 1
Mälestuste rada­del. [memuaa­rid] / 2. [kd.], Tartus 1896–1906 (Tartus 1896–1906.) Kõpp, Johan 1954 Lund : Eesti Kirjanike Koopera 1
Kahe väina vahel : romaan Kõvamees, Raissa 1956 Toronto : Orto, 1956 (Toronto 1
Konstantin Päts, poliitika‐ ja rii­gi­mees Laaman, Eduard 1949 Stockholm : Vaba‐Eesti, 1949 ( 1
Barrabas : [romaan] Lagerkvist, Pär 1953 Toronto : Orto, 1953 (Toronto 1
Meie noo­red : vali­mik raa­ma­tu­test „Meie Noored”, „Mets ja Minu Kodu” Lattik, Jaan 1952 Stockholm : Noor‐Eesti, 1952 ( 1
Mõrsjapärg : jutus­tusi ja mäles­tusi Lattik, Jaan 1951 Göteborg : Orto, 1951 (Vadsten 1
Räägi mulle üks jutt : jutus­tused noor­tele ja vana­dele Lattik, Jaan 1946 Välis‐Eesti Kirjastustoimkonna 1
Vihmasadu ja muid novelle Maugham, William Somerset 1966 Toronto : Orto, 1966 (Toronto 1
Isamaa õil­med : [mäles­tused] Metsanurk, Mait 1965 Toronto : Orto, [1965] (Toront 1
Narrid, näit­le­jad ja nõiad : teat­ri­mä­les­tusi ja -vaat­lusi Mettus, Voldemar 1950 Vadstena : Orto, [1950] (Vadst 1
Mu kodu : romaan Mõtslane, Mats 1952 2. tr./Toronto : Orto, 1952 (T 1
Ei lasta elada : novelle Mägi, Arvo 1956 Lund : Eesti Kirjanike Koopera 1
Gert Helbemäe : lühi­mo­nog­raa­fia Mägi, Arvo 1968 Meie kir­ja­nikke ; 10./[Lund : 1
Hõbedane noo­rus : pea­tükke Karovonide pere­konna kroo­ni­kast Mägi, Arvo 1949 Vadstena : Orto, 1949 (Vadsten 1
Kalju Lepik : lühi­mo­nog­raa­fia Mägi, Arvo 1970 Meie kir­ja­nikke ; 12./[Lund : 1
Karneval : romaan vahe­män­gu­dega Mägi, Arvo 1962 Lund : Eesti Kirjanike Koopera 1
Lühike eesti kir­jan­dus­lugu. 1. osa : algu­sest kuni ise­seis­vusaja lõpuni Mägi, Arvo 1965 Meie kir­ja­nikke ; 7/Lund : Ees 1
Ringid vees : romaan Mägi, Arvo 1952 Lund : Eesti Kirjanike Koopera 1
Uputus : romaan Mägi, Arvo 1954 [Lund] : Eesti Kirjanike Koope 1
Jumala tuul­tes : viis jutus­tust Mälk, August 1949 [Vadstena] : Orto, 1949 (Vadst 1
Öised lin­nud : romaan Mälk, August 1945 Vadstena : Orto, 1945 (Vadsten 1
Marie Under : lühi­mo­nog­raa­fia Oras, Ants 1963 Meie kir­ja­nikke ; 3./[Lund] : 1
Päikesele vastu : luu­le­tusi Paulson, Ivar 1951 Ü.E.K. Orto Luulesõprade Ringi 1
Naanu ema tüt­red : romaan Pihla, Magda 1963 Lund : Eesti Kirjanike Koopera 1
Kodu katuse all. mäles­tusi / 1 Raag, Arno 1946 Augsburg : USA‐ala Eestlaste E 1
Balsameeritud elu : romaan Rajamaa, Helmi 1956 Toronto : Orto, 1956 (Toronto 1
Bernard Kangro : lühi­mo­nog­raa­fia Ristikivi, Karl 1967 Meie kir­ja­nikke ; 9./Lund : Ee 1
Hilda : aja­loo­line jutus­tus nel­ja­teist­küm­nen­dast sajan­dist Saal, Andres 1953 [Toronto] : Noorte‐Orto, [1953 1
Müürilill : novelle Saare, Triina 1956 [Lund ]: Eesti Kirjanike Koope 1
Kaunis ema­keel. [1.], Vesteid eesti keele elust‐olust / (Vesteid eesti keele elu Saareste, Andrus 1952 [Lund] : Eesti Kirjanike Koope 1
Kaunis ema­keel. 2., Näiteid eesti kee­lest ja mee­lest 1524–1958 / (Näiteid eesti Saareste, Andrus 1959 [Stockholm] : Vaba Eesti, [195 1
Albert Kivikas : lühi­mo­nog­raa­fia Salu, Herbert 1971 Meie kir­ja­nikke ; 13./[Lund] : 1
Hiiobi tütar : romaan Saretok, Valve 1958 Toronto : Orto, [1958] (Toront 1
Läbi udu­li­niku. [I], Noore vaba­riigi koo­lis / (Noore vaba­riigi koo­lis.) Saretok, Valve 1956 Toronto : Orto, [1956] (Toront 1
Läbi udu­li­niku. II, Valga Tütarlaste Gümnaasiumis / (Valga Tütarlaste Gümnaasium Saretok, Valve 1957 Toronto : Orto, [1957] (Toront 1
Päike on mu saa­tus. romaan / 1. köide : / (Sun is my undoing. Eesti kee­les.) Steen, Marguerite 1957 [Toronto] : Orto, 1957 (Götebo 1
Päike on mu saa­tus. romaan / 2. köide : / (Sun is my undoing. Eesti kee­les.) Steen, Marguerite 1957 Toronto : Orto, 1957 (Toronto 1
Kõik on kokku une­nägu : [luu­le­tu­sed] Suits, Gustav 1954 3. tr./[Stockholm] : Vaba Eest 1
Tuli ja tuul : luu­le­tusi Suits, Gustav 1950 Stockholm : Noor‐Eesti, 1950 ( 1
Tuulemaa : [luu­le­tu­sed] Suits, Gustav 1953 3. tr./[Stockholm] : Vaba Eest 1
Valitud luu­le­tu­sed : Gustav Suitsu 100. sün­ni­päe­vaks Suits, Gustav 1983 Stockholm : Rootsi‐Eesti õpper 1
Bastu och tork­hus i Nordeuropa : mit einer deut­sc­hen Zusammenfassung Talve, Ilmar 1960 Nordiska museets hand­lin­gar ; 1
Eesti kul­tuu­ri­lugu : kesk­aja algu­sest Eesti ise­seis­vu­seni Talve, Ilmar 2005 2. tr./Tartu : Ilmamaa, 2005 ( 1
Finnish folk cul­ture / (Suomen kans­an­kult­tuuri. Inglise kee­les.) Talve, Ilmar 1997 Studia Fennica. Ethnologica, 1 1
Huset i snön : roman / (Maja lumes. Rootsi kee­les.) Talve, Ilmar 1964 Stockholm : Andromeda, 1964 1
Juhansoni rei­sid : [romaan] Talve, Ilmar 1994 2. tr./Tallinn : Faatum, 1994 1
Kansanomaisen ruoka­ta­lou­den alalta Talve, Ilmar 1961 Suomi, 0355–0257 ; 109:4./Hels 1
Kevad Eestis : auto­biog­raa­fia I Talve, Ilmar 1997 Tartu : Ilmamaa, 1997 1
Kolmas kodu­maa : auto­biog­raa­fia. III Talve, Ilmar 1999 Tartu : Ilmamaa, 1999 (Tartu : 1
Kolme koti­maata : oma­elämä­kerta / (Kevad Eestis. Soome kee­les.) Talve, Ilmar 2004 Turku : Kirja‐Aurora, 2004 1
Kutsumatu küla­line : auto­biog­raa­fia II Talve, Ilmar 1998 Tartu : Ilmamaa, 1998 (Tartu : 1
Maapagu. Sebastian Alkmani üles­tähen­dusi aas­ta­ist 1906–1917 / 1. kd. : Talve, Ilmar 1988 Lund : Eesti Kirjanike Koopera 1
Maapagu. Sebastian Alkmani üles­tähen­dusi aas­ta­ist 1906–1917 / 2. kd. : Talve, Ilmar 1988 Lund : Eesti Kirjanike Koopera 1
Maapagu : Sebastian Alkmani üles­tähen­dusi aas­ta­ist 1906–1917 1993 Talve, Ilmar 2.tr./Tallinn : Eesti Raamat, 1 1
Maja lumes : teema variat­sioo­ni­dega : [romaan] Talve, Ilmar 1952 Lund : Eesti Kirjanike Koopera 1
Maja lumes : teema variat­sioo­ni­dega : [romaan] Talve, Ilmar 2001 2. tr./Eesti romaanivara./Tall 1
See oli sel ajal kui… : ves­teid ja sule­kriipse pagu­luse algae­ga­dest 1945–1954 Talve, Ilmar 1990 Loomingu Raamatukogu/Tallinn : 2
Suomalaisen kan­sa­ne­lä­män his­to­ri­al­li­set taus­ta­te­ki­jät Talve, Ilmar 1972 Tietolipas ; 70./Helsinki : Su 1
Suomen kans­an­kult­tuuri Talve, Ilmar 1990 3., tarkis­tettu ja täy­den­netty 1
Suomen kans­an­kult­tuuri : his­to­ri­al­li­sia pää­lin­joja Talve, Ilmar 1979 Suomalaisen Kirjallisuuden Seu 1
Turun yliopis­ton kan­sa­ti­e­teen lai­tos 1958–1983 Talve, Ilmar 1984 Scripta eth­no­lo­gica. Turun Yli 1
Vatjalaista kans­an­kult­tuu­ria Talve, Ilmar 1981 Suomalais‐ugrilaisen seu­ran to 1
Aleksis Rannit : lühi­mo­nog­raa­fia Terras, Viktor 1975 Meie kir­ja­nikke ; 14./[Lund : 1
Hallide mägede maa : romaan Thoen, Aino 1954 [Lund] : Eesti Kirjanike Koope 1
Igaviku ves­kid : romaan Thoen, Aino 1952 Lund : Eesti Kirjanike Koopera 1
Võlaraamat : romaan Thoen, Aino 1951 Göteborg ; Toronto : Orto, 1951 1
Esimesed read : lugu ühe võit­luse algu­sest : [romaan] Timmukuru, Juhan 1953 Toronto : Orto, 1953 1
Felix Ormusson : romaan Tuglas, Friedebert 1951 3. tr./Toronto : Orto, 1951 (T 1
Linnud puu­ris : novel­lid Uibopuu, Valev 1946 Vadstena : Orto, 1946 (Vadsten 1
Võõras kodu : romaan Uibopuu, Valev 1945 Vadstena : Orto, 1945 (Vadsten 1
Südamik : valik luu­le­tusi ja bal­laade 1917–1957 Under, Marie 1957 New York : Ülemaailmne Eesti K 1
Ahvatlev kuris­tik : [jutus­tus] Waltari, Mika 1964 Toronto : Orto, 1964 (Toronto 1
Ei ole hom­set päeva Waltari, Mika 1962 Toronto : Orto, 1962 (Toronto 1
Kuldkihar : [jutus­tus] Waltari, Mika 1963 Toronto : Orto, 1963 (Toronto 1
Mikael Karvajalg. Mikael Karvajala noo­rus ja ime­li­kud juh­tu­mu­sed mit­mel maal kun Waltari, Mika 1957 Toronto : Orto, 1957 (Toronto 1
Mikael Karvajalg. Mikael Karvajala noo­rus ja ime­li­kud juh­tu­mu­sed mit­mel maal kun Waltari, Mika 1957 Toronto : Orto, 1957 (Toronto 1
Riigi sala­dus : Markus Mezentius Manilianuse üks­teist kirja keva­del a. 30 p. Kr. Waltari, Mika 1965 Toronto : Orto, 1965 (Toronto 1
Igaviku lävel : romaan Veskimäe, Viktor 1953 Toronto : Orto, 1953 (Toronto 1
Kolmas või­ma­lus : romaan Veskimäe, Viktor 1951 Göteborg : Orto, 1951 (Vadsten 1
Lumm, ehk Kaheksa tões­ti­sün­di­nud lugu / (Lumm.) Willmann, Asta 1955 Toronto : Orto, 1955 (Toronto 1
Tuuline tee­kond : luu­le­va­li­mik 1912–1946 Visnapuu, Henrik 1946 [Augsburg] : USA‐ala Eestlaste 1
Kui aknad val­ge­ne­vad : romaan Voitk, Evald Johannes 1948 Vadstena : Orto, 1948 (Vadsten 1
Maa põleb… : romaan Voitk, Evald Johannes 1946 Vadstena : Orto, 1946 (Vadsten 1