HeadRead 2013

01.–28. juuni­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Head­Read 2013. Väl­japanek tutvustab kir­jan­dus­fe­li­v­ali Head­Read 2013 välis­esine­jaid ja nende loomingut. Sel aastal osalesid fes­ti­valil Sofi Oksa­nen, Rosa Lik­som, …

Inglitiivul” – Vera Pavlova illustratsioonikunst

14. vee­bru­ar­ist 28. märtsi­ni Tapa lin­naraa­matukogu I kor­rusel Vera Pavlo­va illus­trat­sioonid näi­tusel “Ingli­ti­ivul”. Tapa lin­naraa­matukogu esime­sel kor­rusel on avatud nime­ka Peter­buri kun­st­niku Vera Pavlo­va viimas­tel …

See on see maa

01.02.2013–28.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek See on see maa. Väl­japanek sar­ja „101 Eesti …“ raa­matutest, milles avaneb põnev, isikupärane ning sil­marin­gi avar­dav pilt Eesti ajaloost, …