Porikuu

02.–30.10.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Porikuu. Tutvus­tame raa­matunäi­tusel oktoo­brikuu rah­vakalen­dri täht­päe­vi. Porikuu on nende täht­päe­vade osas vaene kuu, küll aga langevad siis lehed ja saab …

Kaarina Staudinger-Loppukaarre maalid müstilistest olevustest

19. sep­tem­brist 5. oktoo­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas Kaa­ri­na Staudinger-Lop­pukaarre maalid müstilis­test ole­vustest. Soome kun­st­niku Kaa­ri­na Staudinger-Lop­pukaarre omapäras­es tehnikas maalid müstilis­test ole­vustest.

Kuulutati välja „Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013“ nominendid

18. sep­tem­bril kogunesid Keilasse laster­aa­matukoguhoid­jad üle Eesti. Har­ju maakon­naraa­matukogu uutes, avarates ja val­guskül­lastes ruumides toimunud 10. laster­aa­matukoguhoid­jate päe­val kuu­lu­tati väl­ja auhin­na „Aas­ta laster­aa­matukoguhoid­ja 2013“ nomi­nen­did. …

Mihklikuu

02.–28.09.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Mihk­likuu. Sep­tem­ber kannab rah­vakalen­dri jär­gi mitut nime: mihk­likuu (mihk­lipäe­va jär­gi), sügiskuu (alga­va sügise jär­gi), kanar­bikukuu (õit­se­va kanar­biku jär­gi), pohlakuu (pohlade …

Lõikuskuu

01.–30. augus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Lõikuskuu. Rah­vakalen­dri jär­gi kannab august mitut nime: lõikuskuu (vil­jalõikuse ja saagiko­ris­tuse jär­gi), vil­jakuu (vil­jako­ris­tuse jär­gi), rukkikuu (rukkiko­ris­tuse jär­gi), mädakuu …