GORI 125

14.–30. jaa­nua­rini 2019.a Tapa val­la­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek GORI 125”.

20. veebruaril möö­dub kari­ka­tu­rist Vello Agori (Gori) sün­nist 125 aas­tat. Selle sünd­muse tähis­ta­miseks annab Omniva välja post­margi, mille kujun­da­jaks on Riho Luuse.

Ilmar Talve 100

24. jaa­nua­ril 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gus algu­sega kell 10.30 „Ilmar Talve 100”.

10.30 Film „Professor Ilmar Talve” (I kor­ru­sel)
11.30 Ekskursioon Tapa lin­nas „I. Talve rada­del”, giid Sirje Võsa (Saksi RK), algus raa­ma­tu­ko­gus

14.00 Külalisettekanded

Ilmar Talve – pro­fes­sor, kol­leeg, sõber” – Timo J. Virtanen (Turu üli­kool, Soome)
„Kirjanik Ilmar Talve” – Janika Kronberg (aja­kirja Looming pea­toi­me­taja)

I kor­ru­sel foto­näi­tus „Linn, kus me ela­sime. Jalutuskäik koos Ilmar Talvega tema kodu­lin­nas”

II kor­ru­sel sten­di­näi­tus „Ilmar Talve”

Raamatukogude lahtiolekuajad

Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu 24.–26.12.2018 – sule­tud 27.–28.12.2018 – ava­tud 11–18 29.12.2018 – ava­tud 10–15 31.12.2108–01.01.2019 – sule­tud Jäneda raa­ma­tu­kogu 18.12.2018–04.01.2019 – sule­tud Lehtse raa­ma­tu­kogu 24.12.2108–01.01.2019 – sule­tud Saksi raa­ma­tu­kogu …

Ülle Meistri juubelinäitus

1. det­semb­rist 2018. a kuni 12. jaa­nua­rini 2019. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Ülle Meistri juu­be­li­näi­tus.

3. det­semb­ril 2018 kell 8 ava­takse Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Ülle Meistri juu­be­li­näi­tus. Raamatukogu tei­sel kor­ru­sel on väl­jas kunst­niku poolt välja vali­tud raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­nid, mille kesk­mes on val­da­valt mui­nas­ju­tud. Esimesel kor­ru­sel eks­po­nee­ri­takse loo­duse tee­ma­lisi akva­relle.