(Eesti) Märka tegijaid

(Ees­ti) 25. maist 12. juu­ni­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Mär­ka tegi­ja­id”.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek raa­ma­tu­ko­gu­üri­tu­se “Mär­ka tegi­ja­id!” juur­de. Väl­ja on pan­dud raa­ma­tud, kus on jut­tu met­si­sest, pää­su­sa­bast, ilve­sest ja hun­dist.

(Eesti) Aeg ja ruum

(Ees­ti) 25. veebruarist 1. juu­ni­ni on Jäne­da los­si keld­ris ja taga­trep­pi­del Jäne­da Koo­li 8. ja 9. klas­si õpi­las­te näi­tus “Aeg ja ruum”.

Näi­tus loo­di “EV 100: Tee­me Ees­ti­le kin­gi­tusi” pro­jek­ti “Kunst raa­ma­tu­kok­ku” raa­mes ning on ins­pi­ree­ri­tud Ees­ti aja­loost, pre­si­den­ti­dest ning noor­te­kul­tuu­rist. …

(Eesti) 110 aastat esimesest eesti kirjakeele konverentsist Tapal

Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may …