Jürikuu

01.04.2013–27.04.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Jürikuu. Rahvakalendris kan­nab aprill mitut nime : jüri­kuu (jüri­päeva järgi), sula­kuu (sula­vate lume­han­gede järgi), mah­la­kuu (puu­des lii­ku­vate mah­lade järgi), nal­ja­kuu (nal­ja­päeva …

Igal perel oma mood

01.03.2013–13.04.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas näi­tus Igal perel oma mood. Näitusel on väl­jas laste kuns­ti­tööd rah­va­rõi­vas­tes tege­las­test. Ikka iga tege­lane ise ilmega ja ise moodi, üks …

Hoidistatud tarkused

01.03.2013–13.04.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Hoidistatud tar­ku­sed. Raamatunäituse tel­jeks on Merike Miti raa­mat „Väärtuskasvatus Tarkuste Hoidiste abil“, mis on rah­va­pä­ri­mu­sel põhi­nev idee­ko­gu­mik. Väljas on raa­ma­tud, …

Meie kuningas naeratab jälle …

Kuldselt tae­vas sil­ler­dav päike, lume­han­ge­del hõbe­da­selt säten­da­vad hel­bed ja nuk­ker kunin­gas luu­le­ku­nin­ga­ko­jas. On keva­de­kuu 18. päeva hom­mik Tapa Gümnaasiumis. Ootusärevus kan­dub üle koo­li­va­heaja tõttu vaikse …

18. märtsil kell 10.30 toimub üleriigiline etlusvõistlus „Ellen Niiduga Midrimaal”

18. märt­sil kell 10.30 Tapa Gümnaasiumis (Pargi 12) üle­rii­gi­line etlus­kon­kurss „Ellen Niiduga Midrimaal”. Võistlus toi­mub kahes vanu­se­klas­sis : 1.-3 klass ja 4.–6. klass.

Paastukuu

01.03.2013–29.03.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Paastukuu. Rahvakalendris kan­nab märts mitut nime : paas­tu­kuu (paas­tuaja järgi), keh­va­kuu (varu­tud tal­ve­toi­du­va­rude lõppe­mise järgi), han­ge­kuu (vanade püsi­vate han­gede järgi), kas­si­kuu …