Ehte jõud

04.12.2012–11.01.2013 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Heli Rahu­oja käsi­töö­ehe­te näi­tus Ehte jõud. Aas­ta­ta­gu­sest näi­tu­sest ala­tes on ehte­meis­ter kat­se­ta­nud uusi ja huvi­ta­vaid teh­ni­ka­id ning kasu­ta­nud põne­vaid mater­ja­le. Sel­lelt näi­tu­selt …

Lahtiolekuajad

Püha­de ajal on Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­de (ja inter­ne­ti­punk­ti) lah­ti­ole­kuajad järg­ne­vad: Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu (siin nime­ta­ma­ta päe­va­del on raa­ma­tu­ko­gu ava­tud tava­kel­la­ae­ga­del) 22.12.2012 ava­tud 10.00–15.00 27.–28.12.2012 ava­tud 11.00–18.00 …

Õhetavate õunte moodi külmalind

01.12.2012–07.01.2012 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Õhe­ta­va­te õun­te moo­di kül­ma­lind. Kül­mal tal­ve­hom­mi­kul näib järs­ku, nagu olek­sid õuna­puu­le puna­sed vil­jad kas­va­nud. Need õuna moo­di õhe­ta­jad on lee­vi­ke­sed, …