See on see maa

01.02.2013–28.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek See on see maa. Väl­japanek sar­ja „101 Eesti …“ raa­matutest, milles avaneb põnev, isikupärane ning sil­marin­gi avar­dav pilt Eesti ajaloost, …

Küünlakuu

01.02.2013–27.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Küün­lakuu. Vee­bru­ar kannab rah­vakalen­dris mitut nime: küün­lakuu (küün­lapäe­va jär­gi), vast­lakuu (vast­lapäe­va jär­gi), tuisukuu (vee­bru­ari tuisuil­made jär­gi), radokuu (rajude ilmade jär­gi), …

Sinimustvalge

01.02.2013–23.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matu­väl­japanek Sin­imust­valge. Meie vabari­i­gi 95. sün­nipäe­vaks panime väl­ja raa­matud, mille piltidel on kasu­tatud sin­imust­val­get värvi­la­hen­dust. Väl­japanek pakub ka mõt­teid pidupäe­va kau­nis­tuste …

Ussi jutud

13.02.2013 kell 11.00 Lehtse raa­matuko­gus Ussi jutud. 2013. aas­tat teame kui mao aas­tat. Vaatame Lehtse lastea­ia laste­ga madude ja usside raa­ma­tu­id, teeme ka ise ühe …

Värvilise printimise ja koopia tegemise võimalus tänasest ka Lehtse raamatukogus

Tänas­est (06.02.2013) on või­ma­lik ka Lehtse raa­matuko­gus teha arvutist värvil­isi väl­japrinte ning koop­i­aid. Trükki­da on või­ma­lik kuni A4-for­­maadis doku­mente. Teenust osu­tatakse kehti­va hin­nakir­ja alusel — …

Lõbustan silma lumega, näpistan kõrva külmaga

09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus Lõbus­tan sil­ma lumega, näpis­tan kõr­va kül­ma­ga. Talvea­jal kau­nistab meie muinasju­tu­tu­ba sin­istes ja val­getes toonides kun­stinäi­tus. Lume- ja talvepiltide autoriteks on …

Näärikuu

09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Näärikuu. Jaan­uar kannab rah­vakalen­dris mitut nime: näärikuu (kuu esimese päe­va ehk nääripäe­va jär­gi), südakuu (aeg jõuab talvesü­dameni)  ja uueaas­takuu (äsjaalanud …