Tiina Alver – ühe telekunstniku tegemised läbi kolmekümne ühe aasta

Näitus annab üle­vaate Tiina Alveri töö­dest läbi mitme aas­ta­kümne. Eesti Televisiooni tun­tud saa­dete kujun­dusi meelde tule­tav väl­ja­pa­nek toob huvi­lis­teni 80ndad, 90ndad ja jõuab välja prae­gu­sesse …