Lõikuskuu

01.–30. augus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Lõikuskuu. Rah­vakalen­dri jär­gi kannab august mitut nime: lõikuskuu (vil­jalõikuse ja saagiko­ris­tuse jär­gi), vil­jakuu (vil­jako­ris­tuse jär­gi), rukkikuu (rukkiko­ris­tuse jär­gi), mädakuu …

22.–26. juulini Saksi raamatukogu suletud

22.–26. juuli­ni on Sak­si raa­matukogu sule­tud. Laenutäh­taeagu saab pik­enda­da tele­fonil 323 2081 või meili teel — .

1.–26. juuli Jäneda raamatukogu SULETUD

1.–26. juuli­ni on Jäne­da raa­matukogu sule­tud. Soovi kor­ral saab laenu­tusi pik­enda­da Tapa lin­naraa­matukogu vahen­dusel: tele­fon 323 2081 e‑post

HeadRead 2013

01.–28. juuni­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Head­Read 2013. Väl­japanek tutvustab kir­jan­dus­fe­li­v­ali Head­Read 2013 välis­esine­jaid ja nende loomingut. Sel aastal osalesid fes­ti­valil Sofi Oksa­nen, Rosa Lik­som, …

Jaanikuu

01.–28. juuni­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Jaanikuu. Juu­nikuu kannab rah­vakalen­dris mitut nime: jaanikuu (jaa­nipäe­va jär­gi), suvekuu (suvea­ja jär­gi), kesakuu (kesa ehk põl­lu künd­mise jär­gi), õilmekuu …