Paastukuu

01.03.2013–29.03.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Paas­tukuu. Rah­vakalen­dris kannab märts mitut nime: paas­tukuu (paas­tu­a­ja jär­gi), kehvakuu (varu­tud tal­ve­toidu­varude lõppemise jär­gi), hangekuu (vanade püsi­vate hangede jär­gi), kas­sikuu …

Inglitiivul” – Vera Pavlova illustratsioonikunst

14. vee­bru­ar­ist 28. märtsi­ni Tapa lin­naraa­matukogu I kor­rusel Vera Pavlo­va illus­trat­sioonid näi­tusel “Ingli­ti­ivul”. Tapa lin­naraa­matukogu esime­sel kor­rusel on avatud nime­ka Peter­buri kun­st­niku Vera Pavlo­va viimas­tel …

25.–27.02 Saksi raamatukogu suletud

25. vee­bru­ar­ist 27. vee­bru­ar­i­ni on Sak­si raa­matukogu sule­tud. Soovi kor­ral saab laenu­tusi pik­enda­da Tapa lin­naraa­matukogu vahen­dusel: tele­fon 323 2081 e‑post

See on see maa

01.02.2013–28.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek See on see maa. Väl­japanek sar­ja „101 Eesti …“ raa­matutest, milles avaneb põnev, isikupärane ning sil­marin­gi avar­dav pilt Eesti ajaloost, …

Küünlakuu

01.02.2013–27.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Küün­lakuu. Vee­bru­ar kannab rah­vakalen­dris mitut nime: küün­lakuu (küün­lapäe­va jär­gi), vast­lakuu (vast­lapäe­va jär­gi), tuisukuu (vee­bru­ari tuisuil­made jär­gi), radokuu (rajude ilmade jär­gi), …

Sinimustvalge

01.02.2013–23.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matu­väl­japanek Sin­imust­valge. Meie vabari­i­gi 95. sün­nipäe­vaks panime väl­ja raa­matud, mille piltidel on kasu­tatud sin­imust­val­get värvi­la­hen­dust. Väl­japanek pakub ka mõt­teid pidupäe­va kau­nis­tuste …

Ussi jutud

13.02.2013 kell 11.00 Lehtse raa­matuko­gus Ussi jutud. 2013. aas­tat teame kui mao aas­tat. Vaatame Lehtse lastea­ia laste­ga madude ja usside raa­ma­tu­id, teeme ka ise ühe …

06.–08.02.2013 Saksi raamatukogu suletud

6.–8 vee­bru­ar­i­ni on Sak­si raa­matukogu sule­tud. Soovi kor­ral saab laenu­tusi pik­enda­da Tapa lin­naraa­matukogu vahen­dusel: tele­fon 323 2081 e‑post

Värvilise printimise ja koopia tegemise võimalus tänasest ka Lehtse raamatukogus

Tänas­est (06.02.2013) on või­ma­lik ka Lehtse raa­matuko­gus teha arvutist värvil­isi väl­japrinte ning koop­i­aid. Trükki­da on või­ma­lik kuni A4-for­­maadis doku­mente. Teenust osu­tatakse kehti­va hin­nakir­ja alusel — …