Lahtiolekuajad suvekuudel

Suveku­udel (juu­ni, juuli ja august) on Tapa lin­naraa­matukogu ja Lehtse raa­matukogu laupäevi­ti sule­tud. Pik­endus­soovi võib edas­ta­da meili teel — vas­tavalt või või otse …

10.–25. juunini Saksi raamatukogu suletud

10.–25. juuni­ni on Sak­si raa­matukogu sule­tud. Laenutäh­taeagu saab pik­enda­da tele­fonil 323 2081 või meili teel — .

Saksi raamatukogu lahtiolekuajad

30. mail on Sak­si raa­matukogu SULETUD 31. mail on raa­matukogu AVATUD kel­la 10–18 Laenutäh­taeagu saab pik­enda­da tele­fonil 323 2081 või meili teel — .

Lehekuu

2.–30. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Lehekuu. Maikuu kannab rah­vakalen­dri jär­gi mitut nime: lehekuu (puude lehtem­ine­mise jär­gi), õiekuu (õit­se­vate kevadlillede jär­gi), toomekuu (toomepu­ude ehk toomin­gate …

Konnakontsert

6.–31. mai­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Kon­nakontsert. Käes on igake­va­dine kon­nakontser­di aeg. Kraavid kihavad ja pul­bit­se­vad kevadrahutus­es krook­su­jat­est. Raa­matu­väl­japanekus leiab nii huvi­ta­vat lugemist kon­nade elust kui …