Ussi jutud

13.02.2013 kell 11.00 Lehtse raa­matuko­gus Ussi jutud. 2013. aas­tat teame kui mao aas­tat. Vaatame Lehtse lastea­ia laste­ga madude ja usside raa­ma­tu­id, teeme ka ise ühe …

06.–08.02.2013 Saksi raamatukogu suletud

6.–8 vee­bru­ar­i­ni on Sak­si raa­matukogu sule­tud. Soovi kor­ral saab laenu­tusi pik­enda­da Tapa lin­naraa­matukogu vahen­dusel: tele­fon 323 2081 e‑post

Värvilise printimise ja koopia tegemise võimalus tänasest ka Lehtse raamatukogus

Tänas­est (06.02.2013) on või­ma­lik ka Lehtse raa­matuko­gus teha arvutist värvil­isi väl­japrinte ning koop­i­aid. Trükki­da on või­ma­lik kuni A4-for­­maadis doku­mente. Teenust osu­tatakse kehti­va hin­nakir­ja alusel — …

22.–25.01 Jäneda raamatukogu suletud

22. jaan­uar­ist 25. jaan­uar­i­ni on Jäne­da raa­matukogu sule­tud. Soovi kor­ral saab laenu­tusi pik­enda­da Tapa lin­naraa­matukogu vahen­dusel: tele­fon 323 2081 e‑post

Lõbustan silma lumega, näpistan kõrva külmaga

09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus Lõbus­tan sil­ma lumega, näpis­tan kõr­va kül­ma­ga. Talvea­jal kau­nistab meie muinasju­tu­tu­ba sin­istes ja val­getes toonides kun­stinäi­tus. Lume- ja talvepiltide autoriteks on …

Näärikuu

09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Näärikuu. Jaan­uar kannab rah­vakalen­dris mitut nime: näärikuu (kuu esimese päe­va ehk nääripäe­va jär­gi), südakuu (aeg jõuab talvesü­dameni)  ja uueaas­takuu (äsjaalanud …

Ehte jõud

04.12.2012–11.01.2013 Jäne­da raa­matuko­gus Heli Rahuo­ja käsitööe­hete näi­tus Ehte jõud. Aas­tata­gus­est näi­tus­est alates on ehte­meis­ter kat­se­tanud uusi ja huvi­tavaid tehnikaid ning kasu­tanud põnevaid mater­jale. Sel­l­elt näi­tuselt …

Lahtiolekuajad

Pühade ajal on Tapa val­la raa­matukogude (ja inter­netipunk­ti) lah­ti­olekua­jad järgnevad: Tapa lin­naraa­matukogu (siin nimeta­ma­ta päe­vadel on raa­matukogu avatud tavakel­laae­gadel) 22.12.2012 avatud 10.00–15.00 27.–28.12.2012 avatud 11.00–18.00 …