Pühadejänes

1.–26. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Pühade­jänes”. Lihavõt­tepühade ajal värvi­takse mune, kau­nistatakse nen­de­ga kodu või män­gi­takse mänge. Aga lihavõt­te­jä­nesed toimetavad ka usinalt ja pei­davad mune …

Mardikuu

1. novem­brist 29. novem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Mardikuu Novem­ber kannab rah­vakalen­dris mitut nime: hingedekuu (hingede­päe­va jär­gi), mardikuu (mardipäe­va jär­gi), talvekuu (lood­use talvemärkide jär­gi). Lõp­penud …

Hingerahu

4. novem­brist — 30. novem­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matunäi­tus Hinger­ahu. Novem­brikuu on aeg, kus kõik kiired hooa­jatööd on lõppe­mas ning saame pühen­du­da tubase­le tege­vuse­le ja iseen­dale. …

Porikuu

02.–30.10.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Porikuu. Tutvus­tame raa­matunäi­tusel oktoo­brikuu rah­vakalen­dri täht­päe­vi. Porikuu on nende täht­päe­vade osas vaene kuu, küll aga langevad siis lehed ja saab …

Mihklikuu

02.–28.09.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Mihk­likuu. Sep­tem­ber kannab rah­vakalen­dri jär­gi mitut nime: mihk­likuu (mihk­lipäe­va jär­gi), sügiskuu (alga­va sügise jär­gi), kanar­bikukuu (õit­se­va kanar­biku jär­gi), pohlakuu (pohlade …

Lõikuskuu

01.–30. augus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Lõikuskuu. Rah­vakalen­dri jär­gi kannab august mitut nime: lõikuskuu (vil­jalõikuse ja saagiko­ris­tuse jär­gi), vil­jakuu (vil­jako­ris­tuse jär­gi), rukkikuu (rukkiko­ris­tuse jär­gi), mädakuu …