18. märtsil kell 10.30 toimub üleriigiline etlusvõistlus „Ellen Niiduga Midrimaal”

18. märt­sil kell 10.30 Tapa Gümnaasiumis (Pargi 12) üle­rii­gi­line etlus­kon­kurss „Ellen Niiduga Midrimaal”. Võistlus toi­mub kahes vanu­se­klas­sis : 1.-3 klass ja 4.–6. klass.

Ehte jõud

04.12.2012–11.01.2013 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus Heli Rahuoja käsi­töö­ehete näi­tus Ehte jõud. Aastatagusest näi­tu­sest ala­tes on ehte­meis­ter kat­se­ta­nud uusi ja huvi­ta­vaid teh­ni­kaid ning kasu­ta­nud põne­vaid mater­jale. Sellelt näi­tu­selt saab …

Lahtiolekuajad

Pühade ajal on Tapa valla raa­ma­tu­ko­gude (ja inter­ne­ti­punkti) lah­ti­ole­kuajad järg­ne­vad : Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu (siin nime­ta­mata päe­va­del on raa­ma­tu­kogu ava­tud tava­kel­la­ae­ga­del) 22.12.2012 ava­tud 10.00–15.00 27.–28.12.2012 ava­tud 11.00–18.00 …