Gunta Randla näitus “Kõige suuremad sõbrad”

21. novem­brist 4. jaan­uar­i­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas Gun­ta Rand­la näi­tus Kõige suure­mad sõbrad Lõp­penud suv­el tähis­tas staažikas tele- ja teatrikun­st­nik Gun­ta Rand­la 70. sün­nipäe­va. Sell­eks …

Tiina Alver – ühe telekunstniku tegemised läbi kolmekümne ühe aasta

Näi­tus annab üle­vaate Tiina Alveri töödest läbi mitme aas­takümne. Eesti Tele­vi­siooni tun­tud saadete kujun­dusi meelde tule­tav väl­japanek toob huvilis­teni 80ndad, 90ndad ja jõuab väl­ja prae­gusesse …