3. juu­list – 1. augus­tini on Jäneda raa­ma­tu­kogu sule­tud. Soovi kor­ral saab lae­nu­tusi piken­dada Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu vahen­dusel : tele­fon 323 2081 e-post *pro­tec­ted email*

6.–10. märt­sini on Jäneda raa­ma­tu­kogu sule­tud. Pikendussoov on või­ma­lik edas­tada Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gule aad­res­sil *pro­tec­ted email* või tele­fo­nil 323 2081.

Oluline teadaanne

Seoses lammutus- ja ehi­tus­töö­dega saab ala­tes 21. sep­temb­rist raa­ma­tu­ko­gusse sise­neda ars­ti­punkti ukse kaudu. Raamatukogu on edas­pidi ava­tud ikka tava­pä­ra­selt E-R 10–18 ja L 10–15. Vabandame eba­meel­di­vuste …

23. novemb­rist 27. novemb­rini on Saksi Raamatukogu SULETUD. Raamatuid tagas­tada ning lae­nu­täht­aegu piken­dada saab Tapa Linnaraamatukogus (Kooli 6, Tapa) koha­peal, tele­fo­nil 323 2081 või mei­litsi …