(Eesti) Jäneda raamatukogu suvel

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Tapa lin­naraa­matukogu 24.–26.12.2018 – sule­tud 27.–28.12.2018 – avatud 11–18 29.12.2018 – avatud 10–15 31.12.2108–01.01.2019 – sule­tud Jäne­da raa­matukogu 18.12.2018–04.01.2019 – sule­tud Lehtse raa­matukogu 24.12.2108–01.01.2019 –

(Eesti) Raa­matukogude lah­ti­olekua­jadRead More »

(Eesti) 2.–29. ju­uli­ni on Jäne­da raa­matukogu sule­tud.

(Eesti) Saksi raamatukogu suvepuhkusel

(Eesti) 01.06–03.07.2018 on Sak­si raa­matukogu sule­tud.
Laenutäh­tae­ga saab pik­enda­da Tapa lin­naraa­matuko­gus tele­fonil 323 2081, meili teel või raa­matukogu ko­d­ule­he va­hen­dusel.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 23. ja 24. vee­bru­ar­il on Tapa lin­naraa­matukogu (s.h in­ter­netipunkt) ning Lehtse ja Sak­si raa­matukogu sule­tud.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Pühade puhul on Tapa val­la raa­matukogudes vi­ivi­sev­abadus (10. jaan­uar­i­ni 2018). 25.–26.12.2017 ja 01.01.2018 on raa­matukogud (ja in­ter­netipunkt) sule­tud. 23.12.2017 on Tapa lin­naraa­matukogu

Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 3. ju­ulist — 1. au­gus­ti­ni on Jäne­da raa­matukogu sule­tud. Soovi ko­r­ral saab laenu­tusi pik­enda­da Tapa lin­naraa­matukogu va­hen­dusel: tele­fon 323 2081 e‑post

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 6.–10. märtsi­ni on Jäne­da raa­matukogu sule­tud. Pik­endus­soov on või­ma­lik edas­ta­da Tapa lin­naraa­matukogule aadres­sil või tele­fonil 323 2081.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Seoses Lehtse keskuse­hoone ehi­ta­misega asub raa­matukogu alates 19. ok­too­brist ajutiselt vanas asuko­has Rä­ga­vere tee 11. Raa­matukogu on avatud E‑R 10–18; L, P

(Eesti) Tähelepanu Lehtse raa­matukogu külas­ta­jad!Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Tapa In­­ter­neti- ja In­fop­unkt avatud 23. det­sem­bril 10–15, 24. ja 31. det­sem­bril sule­tud. Jäne­da, Lehtse ja Sak­si raa­matukogud 23. det­sem­bril avatud 10–15,

Read More »

Oluline teadaanne

Seoses lam­­mu­­tus- ja ehi­tustööde­ga saab alates 21. sep­tem­brist raa­matuko­gusse sis­ene­da ar­stipunk­ti ukse kaudu. Raa­matukogu on edas­pi­di avatud ikka tavapäraselt E‑R 10–18 ja L 10–15. Va­ban­dame ebameel­divuste pärast!

Su­veku­udel (ju­u­ni, ju­uli ja au­gust) on Tapa lin­naraa­matukogu ja Lehtse raa­matukogu laupäevi­ti sule­tud. Tapa in­­ter­neti- ja in­fop­unkt on ka su­veku­udel laupäevi­ti avatud (10.00−15.00).

31. maist 2016. a Sak­si raa­matukogu avatud järgnevalt: T 12–19 K 10–18 R 10–15 E, N, L, P — Sule­tud

Open hours

On 25th of March the li­braries are all closed. On 26th of March the Tapa Pub­lic Li­brary, In­for­ma­tion and In­ter­net Ac­cess Point and Lehtse Pub­lic li­brary are open from 10 to 15.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 23. no­vem­brist 27. no­vem­bri­ni on Sak­si Raa­matukogu SULE­TUD. Raa­ma­tu­id tagas­ta­da ning laenutäh­taegu pik­enda­da saab Tapa Lin­naraa­matuko­gus (Kooli 6, Tapa) ko­ha­peal, tele­fonil 323

Read More »

Raa­matukogude lah­ti­olekua­jad su­veku­udel (ju­u­ni, ju­uli ja au­gust): Tapa lin­naraa­matukogu — E‑R 11–18; Jäne­da raa­matukogu — E‑N 10–18 (R sule­tud); Lehtse raa­matukogu — E‑R 10–18; Sak­si raa­matukogu — E ja K‑R 10–18, T 12–19; L‑P ning ri­igipühadel on kõik raa­matukogud sule­tud.