3.–27. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu I ko­r­rusel Talv Viru­maal. Il­mar Mesi lood­us­fo­tode näi­tus. Ees­ti­maa on ilus, olgu aas­taaeg milline tah­es. Il­mar Mesi 34 talvist fo­topilku Viru­maa lood­use­le tek­i­tavad soo­ja tunde, mis sest, et fo­todel on jääd ja lund.

Onu Heino, ja mis seal sala­ta, ka kir­janik Jaanus Vaik­soo on su­ured lood­us­esõbrad. Raa­matu­väl­japanek tutvustab kir­janiku lu­ule­tusi ja jutte lood­us­est. Põnevad on muis­ten­did met­sast ja soost. Jaanus Vaik­soole meeldib soos ui­da­ta ja sealset elu uuri­da ning seetõt­tu on see teema ka tema raa­matutesse jõud­nud. (raa­matu­väl­japanek Tapa lin­naraa­matukogu lasteosakonnas)