Kes küll laulab, räägib kord mu emakeeles …

01.–30.10.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek Kes küll lau­lab, rää­gib kord mu ema­kee­les … Väl­ja­pa­nek soo­­me-ugri rah­vas­te luu­lest. 90-nda­­te aas­ta­te vaba­du­se­pu­hang tõi soo­­me-ugri rah­vas­te luu­les­se jul­ge­ma …

18. märtsil kell 10.30 toimub üleriigiline etlusvõistlus “Ellen Niiduga Midrimaal”

18. märt­sil kell 10.30 Tapa Güm­naa­siu­mis (Par­gi 12) üle­rii­gi­li­ne etlus­kon­kurss “Ellen Nii­du­ga Mid­ri­maal”. Võist­lus toi­mub kahes vanu­se­klas­sis: 1.-3 klass ja 4.–6. klass.