Kaarina Staudinger-Loppukaarre maalid müstilistest olevustest

19. sep­temb­rist 5. oktoob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Kaa­ri­na Stau­­di­n­ger-Lop­­pu­­kaar­­re maa­lid müs­ti­lis­test ole­vus­test. Soo­me kunst­ni­ku Kaa­ri­na Stau­­di­n­ger-Lop­­pu­­kaar­­re oma­pä­ra­ses teh­ni­kas maa­lid müs­ti­lis­test ole­vus­test.

Hingerahu

19. augus­tist 27. sep­temb­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Hin­ge­ra­hu. Miks on näi­tu­se peal­kir­jaks “Hin­ge­ra­hu”, kui igas Mare Orgu­se töös on tun­da pin­get — üksik kaja­kas tor­misel …