Kaarina Staudinger-Loppukaarre maalid müstilistest olevustest

19. sep­tem­brist 5. oktoo­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas Kaa­ri­na Staudinger-Lop­pukaarre maalid müstilis­test ole­vustest. Soome kun­st­niku Kaa­ri­na Staudinger-Lop­pukaarre omapäras­es tehnikas maalid müstilis­test ole­vustest.

Hingerahu

19. augustist 27. sep­tem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus Hinger­ahu. Miks on näi­tuse pealkir­jaks “Hinger­ahu”, kui igas Mare Orguse töös on tun­da pinget — üksik kajakas tormisel …