Luulerong jõudis õnnelikult lõpp-peatusesse

Koo­li­va­hea­ja esimene esmaspäev. Välju­mine kell 10.30 Tapa Güm­naa­si­u­mist. Rong hilineb. Piilu­part on tukku­ma jäänud. Õnneks on vipe­ruste­ta kohale jõud­nud luulel­uge­jad, juhen­da­jad ja hul­gan­isti pöid­la­hoid­­jaid-lap­se­­vane­­maid üle …

Meie kuningas naeratab jälle …

Kuld­selt taevas siller­dav päike, lume­hangedel hõbe­daselt säten­davad helbed ja nukker kuningas luulekuningako­jas. On kevadekuu 18. päe­va hom­mik Tapa Güm­naa­si­u­mis. Ootusäre­vus kan­dub üle koo­li­va­hea­ja tõt­tu vaikse …

18. märtsil kell 10.30 toimub üleriigiline etlusvõistlus “Ellen Niiduga Midrimaal”

18. märt­sil kell 10.30 Tapa Güm­naa­si­u­mis (Par­gi 12) üleri­ig­i­line etluskonkurss “Ellen Niiduga Midri­maal”. Võistlus toimub kah­es vanuseklas­sis: 1.-3 klass ja 4.–6. klass.