Luulerong jõudis õnnelikult lõpp-peatusesse

Koo­li­va­hea­ja esi­me­ne esmas­päev. Väl­ju­mi­ne kell 10.30 Tapa Güm­naa­siu­mist. Rong hili­neb. Pii­lu­part on tuk­ku­ma jää­nud. Õnneks on vipe­rus­te­ta koha­le jõud­nud luu­le­lu­ge­jad, juhen­da­jad ja hul­ga­nis­ti pöi­d­­la­­hoi­d­ja­id-lap­­se­va­­ne­maid üle …

Meie kuningas naeratab jälle …

Kuld­selt tae­vas sil­ler­dav päi­ke, lume­han­ge­del hõbe­da­selt säten­da­vad hel­bed ja nuk­ker kunin­gas luu­le­ku­nin­ga­ko­jas. On keva­de­kuu 18. päe­va hom­mik Tapa Güm­naa­siu­mis. Ootusäre­vus kan­dub üle koo­li­va­hea­ja tõt­tu vaik­se …

18. märtsil kell 10.30 toimub üleriigiline etlusvõistlus “Ellen Niiduga Midrimaal”

18. märt­sil kell 10.30 Tapa Güm­naa­siu­mis (Par­gi 12) üle­rii­gi­li­ne etlus­kon­kurss “Ellen Nii­du­ga Mid­ri­maal”. Võist­lus toi­mub kahes vanu­se­klas­sis: 1.-3 klass ja 4.–6. klass.