Tiina Alver – ühe telekunstniku tegemised läbi kolmekümne ühe aasta

Näi­tus annab üle­vaate Tiina Alveri töödest läbi mitme aas­takümne. Eesti Tele­vi­siooni tun­tud saadete kujun­dusi meelde tule­tav väl­japanek toob huvilis­teni 80ndad, 90ndad ja jõuab väl­ja prae­gusesse …