30. mail 1908. aastal sai Tapal teoks es­imene eesti kir­ja­keele kon­v­er­ents. Tar­gad keele­me­hed nii Tar­tu kui ka Tallinna poolt tulid Tapale, et teha tõ­si­seid samme eesti kir­ja­keele ühtlus­tamiseks. Tä­navu täi­tub 105 aa­s­tat sell­est täht­sast sünd­mus­est ning mõte oli seda täht­päe­va vei­di er­ilise­malt es­ile tuua. Olu­line on oma ema­keelt hoi­da, et teda oleks ilus rääki­da ja […]