Tapa Muusika‐ ja Kunstikooli õpilastööde näitus

11. märt­sist 23. april­lini 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­kogu laste‐ ja noor­te­osa­kon­nas „Tapa Muusika‐ ja Kunstikooli õpi­las­tööde näi­tus”.

Tapa Vallaraamatukogu (Kooli 6) II kor­ru­sel saab 23. april­lini vaa­data Tapa Muusika‐ ja Kunstikooli õpi­laste vär­vi­kaid eri­ne­va­tes teh­ni­ka­tes teos­ta­tud töid. Ülevaatenäitusel on väl­jas läbi­lõige õpi­laste vii­mase aasta töödest‐tegemistest. Õpilasi juhen­da­sid kuns­ti­õpe­ta­jad Liina Kald, Katrin Leete ja Renee Aua.