Photos of Tapa public library

Ilon Wik­lan­di 90. ju­ubelisün­nipäe­va tähis­tamiseks on Eesti Lastekir­jan­duse Keskus ko­hvritesse kokku sead­nud ühe põne­va tegelus­näi­tuse „Pikk-pikk teekond“, mis ju­tustab lastele män­guliselt lu­gusid Ilonist ja tema il­lus­treer­i­tud raamatutest.

Older photos