Photos of Tapa public library

Suvi pluss lugem­ine võr­dub loomu­likult su­vel­ugem­ine. Raa­matud tahavad hirm­sasti su­veks ri­iulitest väl­ja. Tee rõõ­mu raa­matutele, en­dale ja õpeta­jale ning tule vali raa­matuko­gust en­dale võrkki­ike või soo­jale pargipingile põnevat lugemist!

Older photos